A Szövetség választási programja

VP 2023

 

CSALÁDUNK

Családpolitika, szociális ügyek

 • Kettő keresettel rendelkező, gyermekes családok adóterhelésének csökkentése.
 • A különböző családtámogatások együttes igénybevétele.
 • Gyermekgondozási hozzájárulás emelése.
 • Otthonteremtő hitel programok indítása, a létező innoválása.
 • Otthonteremtő támogatások ötvözése az energiahatékonysági célokkal.
 • Az állami és önkormányzati bérlakások építésének felpörgetése.
 • Ideiglenes családi támogatások bevezetése az állandó, klasszikus támogatások mellé.
 • Egyedülálló szülőknek járó kedvezmények növelése.
 • Bölcsődefejlesztési program indítása.
 • Rugalmas munkaidő bevezetése a gyermeket nevelő családok számára.
 • A nyugdíjasok inflációjának kiszámításához használt kosár differenciálása a nyugdíjasok bevétele alapján. 
 • Az időskori ellátás minőségének javítása. Idősotthonok korszerűsítése. Magánbefektetők bevonzása az idősotthonok piacára különböző adókedvezményekkel vagy PPP formában.
 • A munkavállalóknak lehetőségük lehessen maximálisan egy, a szakmai fejlődésüket elősegítő továbbképzés díját max. 300 EUR-ig leírni az adóalapjukból, ezzel is támogatva az egész életen át tartó tanulást.
 • Magyar nyelven is elérhetővé tesszük a szociális, pszichológiai és jogi tanácsadást, a segélyvonalak, speciális krízisközpontok működését.
 • Aktív otthonvédelmet nyújtunk. A jelzáloghitelesek megsegítése az elszálló kamatok miatt.

 

Egészségügy

 • A kórházreform revíziója, a déli régió kórházait érintő leminősítések és osztálybezárások felülvizsgálata. A reform egyeztetése a regionális önkormányzatokkal.
 • Több orvost! Az orvosképzés reformja, a felvehető diákok számának növelése. Egészségügyi intézményi ösztöndíjprogram bevezetése az orvosi kar hallgatói számára, amiért vállalnák, hogy meghatározott időre a hazai egészségügyi intézményben dolgoznak. Ösztöndíjprogramok bevezetése más egészségügyi szakmák hallgatói számára.
 • Több forrást! Az egészségügyi ellátórendszer finanszírozása - növelni kell az állami biztosítottak utáni befizetések összegét.
 • Nagyobb hatékonyságot! Megtakarítások végrehajtása a diagnosztikai szolgáltatások fizetésében, különös tekintettel a CT- és MR-diagnosztika, valamint a laboratóriumi vizsgálatok árának csökkentésénél.
 • Elérhetőbb egészségügyet! A kórházi ellátásban és a rendelőkben a várakozási idő effektív lerövidítése.
 • A rendelői szektor finanszírozásának javítása.
 • Az általános és specializált orvosok számának növelése, a nővérek jogköreinek kiszélesítése a hatékonyabb egészségügyi szolgáltatás érdekében.
 • A kórházi vezetők függetlenségének biztosítása, jogköreinek érvényesíthetősége, ill. a vezetők felelősségrevonhatósága.
 • 18 éves korig ingyenes fogorvosi kezelés bevezetése.
 • Az egészségbiztosítók bónuszrendszerének bevezetése, amelyet a megelőzés elveit szigorúan betartó (különösen az előírt és javasolt megelőző vizsgálatokon áteső) biztosítottak kapnának.

 

KÖZÖSSÉGÜNK

Oktatásügy

 • Az oktatás tartalmi reformjának elmélyítése. Elsősorban a tantárgyi kompetenciák fejlesztésére, a használható tudás megszerzésére irányuló kerettantervek létrehozása a cél.
 • A magyar tannyelvű iskolák gyarapodása és fejlődése érdekében oktatási önigazgatás megteremtését szorgalmazzuk a magyar és - igény szerint - egyéb nemzetrészek közoktatása számára, amelyet egy önálló jogszabálynak kell kezelnie.
 • A magyar oktatásügy fejlődéséhez szükséges állami szakmai háttérintézmények létrehozása, illetve megerősítése.
 • A normatív támogatás növelése a magyar és egyéb kisebbségi tannyelvű iskolák esetében.
 • Folyamatosan növelni kell a közoktatásra, a felsőoktatásra, valamint a tudományos kutatásra szánt forrásokat, amikben Szlovákia regionális  sereghajtó. A kutatás-fejlesztésre (K+F) szánt forrásoknak a GDP évi legalább 0,1 százalékpontos emelése.
 • A Nemzetiségi Iskolák Modernizációs Alapjának létrehozása.
 • Kistérségi megállapodások esetében iskolaközpontok létrehozása, illetve iskolabuszok hálózatának kiépítése céljából a fenntartói jogkörök pontosítása, iskolaközpontok létrehozásának ösztönzése.  
 • A földrajz- és történelemkönyvekben a magyar helységnevek és személynevek magyar nyelvű használata
 • A belső iskolai dokumentáció egynyelvű vezetése (magyarul), kivéve az olyan pedagógiai dokumentumokat, amelyek az intézményen kívülre irányulnak (bizonyítványok stb.).
 • Javasoljuk a szakgimnázium iskolatípus létrehozását, a meglévő gimnáziumok mellett a szakképzés indítási lehetőségének megteremtését.
 • A pedagógiai asszisztens szerepkör támogatása, erősítése, elsősorban anyagi, szakképesítési és adminisztratív szempontból.
 • Magyar ajkú szakszolgálati dolgozók képzése (logopédusok, pszichológusok stb.).
 • Támogatjuk a bölcsődék számának növelését. Szükség van az óvodai férőhelyek növelésére is, összhangban a demográfiai előrejelzésekkel.Kultúra

 • A kultúrára szánt állami költségvetési kiadások növelése, legalább a GDP 0,2 százalékpontjával a ciklus végéig.
 • A Kisebbségi Kulturális Alap költségvetésének növelése, a magyar közösséggel szemben igazságtalan elosztási kulcs megváltoztatása.
 • A közmédia magyar adásainak (Pátria, TV) bővítése a magyar közösség országos számarányának megfelelő műsoridőre. Nagyobb költségvetési keret színesebb tartalomra.
 • A magyar nyelvű magán tévé- és rádiósugárzás lehetővé tétele a kötelező feliratozás és fordítás eltörlésével.
 • Kulturális intézményeink működtetését az ország költségvetéséből kell biztosítani. A kultúra finanszírozásában is legalább a népszámlálási eredményeknek megfelelő arányban kell a forrásokat biztosítani intézményeinknek.
 • A források elosztásánál a kultúra teljeskörű önkormányzását kell biztosítani. Az állam kizárólag felügyeleti és ellenőrzési feladatokat birtokoljon.
 • ArtMinor - a kortárs nemzetiségi kultúra központjának létrehozása és működtetése.


Kisebbségi ügyek

 • A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény (kisebbségi törvény) elfogadása.
 • Az egyéni jogok mellett a nemzeti közösségek kollektív jogainak elismerését is biztosítani kívánjuk.
 • A magyar, mint regionális hivatalos nyelv bevezetése. A magyar nyelv használatára, az általunk lakott régiókban, mint hivatalos nyelvre kell tekinteni, ezért a jelenleg hatályos államnyelv-használati és kisebbségi nyelvhasználati törvény helyett, egy, az állam hivatalos nyelveiről szóló törvény elfogadása szükséges.
 • Alkotmányos egyenlőség. Az alkotmány preambulumának módosítása: a „Mi, a szlovák nemzet…” lecserélése a „Mi, Szlovákia polgárai...”-ra.
 • Digitális ügyintézés magyar nyelven - online az egész ország területéről.
 • Kétnyelvű közúti táblák.
 • Teljes vasúti kétnyelvűség.
 • A Beneš-dekrétumok alapján történő földelkobzások törvény általi leállítása,  a diszkriminatív kollektív bűnösség intézményének eltörlése.
 • Szabad jelképhasználat. Biztosítani kell a nemzeti jelképeink (himnusz, címer, nemzeti színek) szabad használatát, mégpedig az élet minden területén (kulturális és sportesemények, iskolák, magán és középületek stb.).
 • Szorgalmazzuk közösségünk részére az önálló államigazgatási intézmény, úgynevezett Kisebbségi Hivatal létrehozását.
 • A kettős állampolgárság büntetésének megszüntetése, az állampolgársági törvényben a 2010 előtti gyakorlat visszaállítása.
 • A helyi népszavazásokról szóló jogszabály módosítása. Ha egy település a hivatalos nevének megváltoztatásáról dönt, azt ne akadályozhassa meg a kormány!
 • Támogatjuk a felvidéki magyar katolikus közösség kérését az önálló egyházmegye kialakítására. Szorgalmazzuk az önálló jogkörökkel megbízott magyar főpásztor kinevezését.

 

RÉGIÓNK

Infrastruktúra

 • Az R2, R7 déli gyorsforgalmi utak építésének ütemét jelentősen meg kell növelni. 2x2 sávos gyorsforgalmi utat a teljes szakaszon!
 • Átértékeljük és átírjuk a Matovič-kormány alatt elfogadott, a magyarlakta régiókkal szemben diszkriminatív hosszútávú útfejlesztési stratégiát.
 • Nyújtson az állam nagyobb tőkeinjekciót a megyéknek, hogy a 20 éve elhanyagolt II. és III. rendű utakat korszerűsíthessék a 21. századnak megfelelő színvonalra!
 • Kerülőutakat építünk Komáromban, Érsekújvárban, Királyhelmecen, Vágsellyén, Ipolyságon. Elsőrendű kerülőutakat a Galántai járásban az áthaladó teherforgalom végett.
 • Újabb dunai hidakat és Ipoly-hidakat építünk.
 • Fejlesztjük a VI. sz. dunai vízi európai folyosót, felújítjuk és bővítjük a folyami kikötők kapacitását Komáromban és Párkányban is, hiszen a vízi teherforgalom a legtisztább, leginkább környezetkímélő!
 • A kerékpárutak tervezésére, koordinálására és kiépítésére központi intézményt kell létrehozni. Az eddigieknél sokkal több forrást kell biztosítani új kerékpárutak építésére.
 • Szorgalmazzuk a Pozsony—Dunaszerdahely-Komárom vasútvonal kétvágányúsítását és villamosítását, illetve a Zólyom—Losonc—Kassa vasútvonal modernizációját és villamosítását.
 • A Vág-menti szakasz mellett kezdeményezzük a IV. számú európai vasúti folyosó Pozsony-Galánta-Érsekújvár-Párkány közötti szakaszának modernizálását, a pályasebesség növelését.
 • Fokozatosan növelni kell a sorompóval ellátott vasúti kereszteződések számát. Azokon a helyeken, ahol korábban tragikus baleset történt, legyen rövid időn belül kötelező a sorompók felszerelése.
 • A regionális vasútvonalakon (ahol közpénzekből támogatjuk a személyszállítást) az államnak pályázatot kell kiírnia a járatok üzemeltetésére. A nemzetközi és városok közötti IC-vonatok esetében (ahol nincs állami támogatás) a különböző vasúttársaságok szabadon versenyezhetnek.
 • A teherautóktól az I. rendű főútvonalakon beszedett útdíj összegének legalább a felét vissza kell forgatni az I. rendű utak felújítására.
 • Az autópályák és gyorsforgalmi utak építéséhez szükséges földterületek állami kisajátításánál meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy az állam a kisajátított földeket átminősíti építési teleknek – ez főleg a nagyvárosok környékén nagyon megdrágítja a kisajátításokat, és táptalaja a telekspekulációknak.
 • A közlekedésrendészet által begyűjtött büntetések ne a belügyminisztérium számlájára kerüljenek, hanem a közlekedésügyi minisztérium egy speciális keretébe, amiből csak útfelújításra, karbantartásra és autópálya/gyorsforgalmi útépítésre lehessen költeni!
 • Az átmenetileg csak félprofilban megépült autópálya- és gyorsforgalmiút- szakaszokon nem szabad autópályadíjat szedni a személygépkocsiktól, csak a teljesen kiépített szakaszok legyenek útdíjkötelesek.

 

Környezetvédelem

 • Tárcák feletti szakmai akcióterv kidolgozásának kezdeményezése a környezetváltozás hatásainak csökkentésére (főként a környezetvédelmi és a mezőgazdasági tárcát érinti).
 • Támogatjuk, hogy az EU 2050-ig klíma-semleges kontinens legyen.
 • Programszerű, kis önrészt igénylő hőszigetelési támogatási programot indítunk a családi házak és ipari létesítmények energiahatékonyságának a növelésére.
 • Újra létrehozzuk a bevált miniszter melletti állandó zöld érdekegyeztető tanácsot (Zelená tripartita).
 • Környezetvédelmi kommandó: Ütőképes, professzionálisan felszerelt mozgó beavatkozó-egységet alakítunk ki a lég-, víz-, és talajszennyezési bejelentések azonnali felderítésére, dokumentálására, leállítására.
 • A súlyos környezeti terhelések (pl. vereknyei hulladéklerakat) szanálása, prioritásként kezelése.
 • Rendszerszintű változások, hogy a Sajó-katasztrófához hasonló problémákat megelőzzük, megtörténtük esetében pedig hatékonyan menedzseljük - belső bürokrácia leépítése, felelősségi körök tisztázása.
 • Megsokszorozzuk a levegőminőség-mérő eszközök számát, átértékeljük az elhelyezésüket és az eredményeket online hozzáférhetővé tesszük.
 • Támogatjuk a környezetbarát, komfortos tömegközlekedést, a biztonságos kerékpáros közlekedést, az elektromobilitást, a hibrid gépkocsik, furgonok, kisbuszok és sokgyermekes családi autók elterjedését és a gyorstöltő infrastruktúra kiépítését.
 • Gazdasági ösztönzőket alakítunk ki a hosszú távú használati cikkek élettartamának növelésére, az alkatrész utánpótlás kötelességére, a javítási költségek méltányos szintjére, a javíthatóság egyszerűsítésére.
 • Támogatjuk a mennyiségi hulladékgyűjtés következetes bevezetését, hogy megérje a hulladékot szelektíven gyűjteni. Átvilágítjuk az autorizált szervezetek tevékenységét.

 

Régiófejlesztés

 • Stratégiai prioritássá kell emelni a regionális különbségek csökkentését. A leszakadó régiókat kiemelten kell kezelni, adózási, gazdaságfejlesztési és infrastrukturális szempontból.
 • A szubszidiaritás elvét betartva, a regionális fejlesztésre szánt forrásokról és a konkrét fejlesztésekről ne a minisztériumokban döntsenek. A hatásköröket kerüljenek regionális szintre.
 • Az Interreg pályázatoknál az állami támogatást a sikeres pályázó előlegben kapja meg.
 • Az EU-s pályázatoknál az adminisztratív terheket alaposan lecsökkentjük.
 • Állami támogatást biztosítunk a hazai Európai Területi Társulások tevékenységére.
 • Folytatjuk a települések ivóvíz- és csatornahálózatának kiépítését, víztisztítók építését, de a csapadékvíz tárolására is szükség van.
 • Régióink adottságaira épülő idegenforgalmat fejlesztünk, célirányos állami vagy EU-s támogatásokkal. Ilyenek a hévízi turizmus, a kerékpárturizmus, a borturizmus, a sporthorgászat.
 • Összehangoljuk a szakoktatást régióink jellemző iparágazataival, a régióinkban, szülőföldünkön tevékenykedő meghatározó vállalatok és vállalkozások igényeivel.

 

Mezőgazdaság, vidékfejlesztés

 • Tárcák feletti szakmai akcióterv kidolgozásának kezdeményezése a környezetváltozás hatásainak csökkentésére (főként a környezetvédelmi és a mezőgazdasági tárcát érinti).
 • A fejlesztési támogatások nagyobb részének átirányítását a munkaigényesebb és nagyobb hozzáadott értéket előállító zöldség- és gyümölcstermesztésbe, speciális növények termesztésébe, illetve az állattenyésztésbe.
 • Javasoljuk az állattartó nagygazdaságokban az állatok számának maximalizálását, megelőzendő az óriástelepek kialakítását.
 • Külön programot vezetnénk be a klímaváltozás hatásainak megoldására. Kiemelt feladatnak tekintjük a széltörők visszaültetését, a vízpárolgást lassító intézkedések bevezettetését valamint az öntözési rendszerek hatékony kezelését.
 • Támogatni fogjuk a tulajdonviszonyok mielőbbi rendezését, különösen az ebből a szempontból is hátrányos helyzetű déli régiókban.
 • A hazai termelők földhöz jutási esélyeit növelni kívánjuk az EU-s források nyújtotta lehetőségeken kívül hosszúlejáratú kölcsönök biztosításával a földalap tartalékaiból. Szabályozni kívánjuk a külföldiek földtulajdonszerzését.
 • Fontosnak tartjuk a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek különálló öröklési rendszerének bevezetését, amellyel megakadályozható a jelenlegi birtokszerkezet további osztódása.
 • Támogatni fogjuk új erdők telepítését és a fakitermelés szigorított szabályozását.
 • Támogatjuk a „farmról történő” árusítás és a végfelhasználóknak való közvetlen eladás megkönnyítését.

 

Közigazgatás

 • Módosuljon és javuljon a közigazgatási rendszer, annak adminisztratív egységeinek határai! A magyarokkal és a déli régiókkal szembeni diszkrimináció megszüntetését!
 • A rendszer a természetes régiókon alapuló legyen és emellett a jogkörök és finanszírozási kérdéseken is kerüljön összhanbangba!
 • Kezdeményezzük, hogy kizárólag az adott települések saját döntései alapján jöjjenek létre közös hivatalok az önkormányzati jogkörök ellátására.
 • Be kell vezetni a lakcímkártya intézményét!
 • Törvényben kell rögzíteni a helyi közösségek identitás megőrzési jogát, úgy  hogy egy-egy településre költözők, ismerve az ottani viszonyokat, azokat kötelesek elfogadni és tiszteletben tartani.
 • A helyi önkormányzatoknál záros határidőn belül be kell fejezni a földnyilvántartások rendbetételét valamint a szántóföldek, erdők, legelők stb. tagosítását is. Az ismeretlen tulajdonosú földek törvénnyel kerüljenek az önkormányzatok kezelésébe.
 • Az egyenrangúság és egyenjogúság elve alapján töröljük a kisebb és alacsonyan fekvő települési önkormányzatok hátrányos megkülönböztetését.
 • A létező hitelforrások mellett pályázati alapot kell létrehozni, amely kamatmentes hitelt biztosít az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak az EU-s pályázatoknál szükséges 8 százalékos önrész fedezésére.
 • Megszüntetjük azon állami intézkedéseket, amelyek külön és extra kiadást jelentenek az önkormányzatoknak a szociális ügyek területén.
 • Integrált, fogyasztóbarát és teljes értékűen többnyelvű elektronikus ügyintézési rendszer felépítése, amely csökkenti a bürokráciát.
 • A polgárok hivatali ügyintézését egyszerűbbé és hatékonyabbá kell tenni. Az állami hivatalokban továbbra is az egyablakos ügyintézés megvalósítását kell folytatni, fejleszteni kell az elektronikus ügyintézést.
 • Közösségünk és más nemzeti közösségek  megmaradása és gyarapodása, fejlődése  szempontjából elengedhetetlen a széleskörű önigazgatás intézményi rendszerének bevezetése – biztosítása. Ki kell alakítani – a számos országban működő –, számbeli kisebbségben lévők sajátos önkormányzati rendszerét (kisebbségi önkormányzatok).
 • Meggyorsítjuk a hatósági és bírósági eljárásokat, rövidebb határidőket írunk elő és betartatjuk a törvényben előírtakat a hivatalokkal szemben.

 

ORSZÁGUNK

Pénzügyek, gazdaságpolitika

 • Felelősségteljes költségvetési politika. A költségvetési kiadási korlátok (“výdavkové limity”) tényleges bevezetése.
 • A költségvetési hiány évenkénti fokozatos csökkentése, a ciklus végéig a kiegyenlített költségvetés reális céldátumának meghatározása.
 • Az államadósság hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. 
 • Az önkormányzatok pénzügyi stabilitásának biztosítása, az állami adóbevételek fix hányadának visszajuttatása az önkormányzatok számára.
 • A helyi adókról és illetékekről szóló szabályozás modernizálása és liberalizálása, a megyei és helyi önkormányzatok saját hatáskörben adhassanak adó- és illetékkedvezményeket.
 • A tőzsdén elért nyereség megadóztatása. Az egyéves időteszt eltörlése és a tőkejövedelem megadóztatása, kivéve a hosszú távú megtakarítási számlát.
 • Hiteltörténeti szám (Credit Score) bevezetése a polgárok számára, aki ezáltal transzparens képet kap arról, milyen adós.
 • Javasoljuk a vállalkozók által a hivataloknak küldött jelentések egyszerűsítését: az összes jelentést egy határidővel, egy internetes honlapra tölthessék fel.
 • „Egy jön – egy megy” elv: minden új, bürokratikus terhet növelő jogszabály elfogadásakor meg kell szüntetni egy már létező kötelezettséget, előírást. Javasoljuk az ún. „sunset” klauzula beépítését minden új, bürokratikus terhet növelő jogszabályba, miszerint ezek csak három évig lennének érvényesek, utána a parlamentben újra szavazni kell a meghosszabbításukról.
 • Javasoljuk az adómentes alaphoz hasonlóan egy járulékmentes alap bevezetését, hogy a bruttó bérek emelése nélkül is emelkedjenek a nettó jövedelmek és/vagy csökkenjenek a munkáltatók terhei.
   

Energetika

 • Állami támogatások és hitelek révén radikálisan növelni az energiahatékonyságot - az eddigieknél sokkal nagyobb célösszegekkel és jóval alacsonyabb bürokráciával.
 • A lakossági energiaárakat megfizethető szinten kell tartani.
 • A lakossági villanyáram 2021-es szinten tartása a moratórium alapján a választási ciklus végéig.
 • A megújuló energiák beépítésének ösztönzése, emellett energiatároló- és kiegyenlítő rendszerek fejlesztése és építése.
 • Növelni kell Szlovákia energiabiztonságát, amihez elengedhetetlen bizonyos számú hagyományos erőmű rendszerben tartása, amelyek válság esetén stabil áron tudnak termelni.
 • A folyamatosan növekvő áramigény és az elektromos átállás miatt stratégiai fontosságú egy új atomerőmű építésének előkészítése és megkezdése.
   

Korrupcióellenesség, jogállam

 • Javasoljuk a sztálinista gyökerű ügyészségi modell megváltoztatását, az ügyek véletlenszerű, számítógépes rendszer általi kiosztását (ahogy a bíróságokon) és a főügyész negatív döntéseinek korlátozását.
 • Támogatjuk a rendőrség és a rendőrségi felügyelet különválasztását
 • Megteremtenénk a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának feltételeit.
 • Alkotmányrevízió, az államfő, a kormány, a parlament hatásköreinek pontosítása, a jogi fehér foltok eltüntetése (kinevezések, visszahívások, népszavazás, jogkörök speciális esetekben), megelőzendő az alkotmányos káosz és bizonytalanság kialakulását.
 • Jogbiztonság: a salátatörvények beterjesztésének, valamint az indirekt törvénymódosításnak a megakadályozása, tiszta és átlátható törvényalkotás
 • A vagyonelkobzások lehetőségének megnövelése, a vizsgálat alatt álló egyéneknél a vagyonátmentés megakadályozása.
 • Transzparencia az állami támogatásoknál, hogy tudjuk, ki és mekkora állami támogatásban részesült.
   

Külpolitika, biztonságpolitika

 • Prioritás az európai és transzatlanti szövetségi rendszerben való aktív részvétel, valamint a V4-ek hatékony működése.
 • Közvetítő szerep a V4-es együttműködésben. A magyar közösség játsszon meghatározó szerepet a konstruktív magyar-szlovák kapcsolatokban.
 • A hadsereg megerősítése és modernizálása a megváltozott biztonsági kihívások kontextusában.
 • A NATO-tagságból adódó szerződéses kötelezettségvállalás teljesítése.
 • Európa nem függhet az amerikai védelmi kapacitásoktól, erős közös európai védelemre, valamint kül- és biztonságpolitikai stratégiára van szükség.
 • Szlovákia kezdeményezze és támogassa az EU kötelező nemzeti kisebbségi jogminimumának elfogadását a kultúra, az oktatás és a nyelvhasználat terén.
 • Igazságos megállapodások az EU-kívüli országokkal, melyek biztosítják, hogy csak az EU-s szabványoknak megfelelő termékek és szolgáltatások érkezzenek az unió közös piacára.
 • A konzuli hálózat bővítése a külföldön dolgozó vagy oda utazó polgárok számára.

Képviselőjelöltjeink