Megnöveljük a Nyitra megyei intézmények épületeinek energetikai hatékonyságát

Nyitra megye

Hétfőn zajlott a Nyitra  Megyei Önkormányzat 11. képviselő-testületi ülése. A megye által fenntartott intézmények épületei energetikai hatékonyságának megnövelését célozta meg a  megyei hivatal által beterjesztett anyag, ám csupán a Nyitrai körzetben, 15 megyei intézmény számára. A Magyar Szövetség Képviselőcsoportja nevében nyújtottam be az anyaghoz kiegészítő indítványomat, amely a megye négy további, nagyobb körzetében (Komárom, Érsekújvár, Léva, Tapolcsány) három szakterületen (oktatásügy, kultúra, szociális ügyek) 2-2 megyei intézmény, míg a megye további három kisebb körzetében (Vágsellye, Párkány, Aranyosmarót) három szakterületen (oktatásügy, kultúra, szociális ügyek) 1-1 megyei intézmény épülete újulhat meg az energetikai hatékonyságuk alapos megnövelésével. A megyei testület a javaslatomat elfogadta, ezzel az eredeti, megyei hivatali javaslat mellett (Nyitra körzetben 15 intézmény) a megye minden további körzetében – bennük a déli 5 körzet – további 33 megyei intézmény épületének energetikai hatékonysága növekedhet meg jelentősen, fokozatosan a következő 2-3 év folyamán. Ezeken kívül javaslatomra további 3 szociális intézmény – a lelédi Ipoly, a lontói Platán és a lévai-domadicei szociális intézmény – korszerű, célirányos energetikai hatékonyság-növelésben részesül, mivel az eddigi, kevésbé hatékony fűtésrendszerük elavult, használhatatlanná vált. Mindegyikük esetében a beruházások eredménye az lesz, hogy energiafogyasztásuk és a költségeik alaposan lecsökkennek. Mindez az eredeti, Nyitrai körzetre összpontosító pilot projekt mellett másik pilot projektnek tekinthető, amely a vidéki intézmények gondjait orvosolja.

A megyei testületben jóváhagytuk az új egészségügyi támogatási sémát, amely új rendelők megnyitását szorgalmazza, anyagi támogatással, 40 ezer € összegig. A 2020-tól érvényes, eddigi támogatási sémát – mely az általános körzeti orvosi, körzeti gyermekorvosi és körzeti fogászati rendelők megnyitását támogatta – kibővítette szakorvosi rendelők megnyitásának megyei támogatásával, mivel e területen is kritikus helyzet alakulhat ki a jövőben. Az új rendelettel ezt szeretnénk megelőzni.

A megyei testület elfogadta a helyközi buszjáratokat bonyolító vállalattal, az Arrivával nyolc éve, európai szintű közbeszrezést követően megkötött, tíz évre szóló keretszerződés hatályának meghosszabbítását további öt évvel. Gazdaságilag roppantul indokolható döntést hozott a testület, amely átmeneti bonyodalmak nélküli folytatását biztosíthatja a helyközi buszjáratoknak, további öt évig (valójában az idei évtől további 7 évig). 
A megyei testületben jóváhagytuk azt a határozatot, mellyel 3 szélyiség részesül a megye legmagasabb szintű kitüntetésében 2024-ben, Nyitra Megye Díjában. Egyikük a komáromi Dr. Viola Pál, aki hosszú ideig szolgálta magas szakmai szinten Komárom közeli és távolabbi régiójának pácienseit. Megérdemelt kitüntetés, jó kezekbe kerül, hiszen Viola doktor úr rászolgált a legmagasabb szintű megyei kitüntetésre, mely a Magyar Szövetség Nyitra Megyei Képviselőcsoportjának javaslatára lett megítélve.

A megyei testületben jóváhagytuk a megyei III. osztályú közutak teljes burkolat-felújításának prioritáslistáját. Végső döntést nem hozhattunk, mivel az a megye 2023. évi zárszámadásának, gazdasági eredményének, a tavalyi megyei gazdálkodás többletének függvénye, amely átruházható a 2024. gazdasági évre. Az összeg várhatóan több milliós lesz, ám nem fog kiterjedni a teljes prioritáslistára (amely 1-5 millió € közötti forrásigénnyel bír) annak ellenére, hogy 2015 és 2023 között évente 7-9 milliót szántunk Nyitra megyében a megyei utak teljes burkolat-felújítására. A bőséges, termékeny évek tehát e téren is mögöttünk vannak, nem előttünk…

A megyei testület meghallgatta az egyes non-profit szociális intézmények küldötteinek (vezetők, dolgozók, szülők, gyermekek) kérvényét, akik a 2024. évre magasabb megyei támogatást igényelnek, mint amit a megye számukra előirányzott. A meghallgatás eredménnyel zárult, hiszen az eredeti elképzeléshez képest megnövelt megyei támogatásban részesülnek, ám a megye 2024-től alapvető szemléletváltást eszközöl. Az eddigi gyakorlatnak véget vet, mely szerint a nem megyei fenntartású, non-profit szociális intézmények annyi megyei támogatást kaptak, amennyit igényeltek. A megyei költségvetés ugyanis nem feneketlen kút, az egy ellátottra jutó megyei támogatás ezen túl nem haladja majd meg az országos átlagot (a 8 megye átlagát). Elsősorban azért, mert a non-profit szociális szolgáltatók éves támogatásának növekedési üteme összességében tízszer akkora volt az utóbbi 5 évben, mint a megye által fenntartott szociális intézmények támogatásának növekedési üteme. Minden józanul gondolkodó embernek be kell látnia, hogy ez így tovább nem mehet. A megyének felelősségteljesen meg kell oldania az általa fenntartott, saját szociális intézményeinek pénzelését is, nemcsak a non-profit szociális intézmények rohamosan növekedő igényeit.

Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő, a Magyar Szövetség Képviselőcsoportjának elnöke