Reakcia strany Szövetség - Aliancia na dnešné dianie v NR SR - opäť vytiahli maďarskú kartu.

Je neprípustné, aby niekto nemohol byť plnohodnotným občanom Slovenska len preto, lebo nemá slovenskú národnosť. 

Sajtótájékoztató

“Aj takéto prejavy dokazujú, že maďarská komunita potrebuje svoje skupinové zastúpenie v parlamente. Nesmie byť nevýhodou byť Maďarom alebo žiť v regióne s Maďarmi. Je potrebná zmena. Tákáto diskriminácia južného a východného Slovenska sa musí skončiť.” - povedal Krisztián Forró, predseda strany.

"Szövetség-Aliancia hneď pri svojom vzniku vylúčila spoluprácu s extrémistickými a fašistickými stranami, dnešné vyjadrenia len podčiarkujú opodstatnenosť tohto rozhodnutia. Dlhé roky voláme napríklad po zmene preambuly ústavy, ktorá deklaruje Slovákov ako štátotvorný národ. Cieľom Szövetség-Aliancie je vybudovanie občianskej spoločnosti, aby sa maďari necítili ako druhoradí občania. Budeme presadzovať zmenu preambuly ústavy, lepšie postavenie maďarského jazyka, alebo možnosť slobodného používania národných symbolov." - dodal Szabolcs Mózes, podpredseda strany.