Miklós László

professzor, Keszölcés

 Miért vállaltam a jelölést?
Dél-Szlovákia  egyedi természeti értékei és erőforrásai fenntartható  kihasználására az EU költségvetésének jelentős része van kiosztva, egységes elvek szerint. Viszont a környezeti és mezőgazdasági feltételek távolról sem egységesek, még a tagállamokon belül sem. Ezért fontos, hogy az elérhető támogatások elosztási módszereinek kidolgozásánál és eldöntésénél legyen szakmai képviseletünk.

Miért fontos, hogy a Magyar Szövetség mandátumot szerezzen az EP-ben?
A mi régióinkban jelentős területek mezőgazdaságilag hátrányos helyzetűek, ezekre az EU forrásaiból támogatást lehet igényelni. Jelenleg e területek meghatározásának módja nem felel meg teljesen a mi régióink természeti feltételeinek, Szlovákia más régióihoz hasonlítva sem.
Dél-Szlovákia legnagyobb természeti kincse a kiváló minőségű ivóvíz. Ennek ellenére a csatorna- és víztisztító hálózata itt még mindig a Szlovákiai átlag alatt van. Ugyanúgy ezt a régiót sújtják leginkább a klímavátozások is, úgy a szárazságok, mint a belvizek és az árvizek.
Mindezekhez az EU szerveiben szükséges szorgalmazni a régiókra szabott mezőgazdasági és vízgazdálkodási politika támogatását.

Mi az amit meg szeretne osztani az olvasókkal?
Dél-Szlovákia tájainak szerelmese vagyok. Minden bajtól megvédeni és utódainkra értékes örökségként hagyni szívügyem, szakmám, hivatásom és  egyúttal a hobbim is.

 

Miklós László