Konkrét céljaink

 1. A kormány támogassa a kis családi farmok, helyi értékesítési és feldolgozói társulások létrejöttét a “helyben termelni - feldolgozni - eladni” jelszó jegyében.
 2. Délen és északkeleten a kormány folytassa a közúti infrastruktúra fejlesztését (D4, R2, R7, szoroskői alagút).
 3. A kormány fejezze be a déli vasútvonal villamosítását a Zólyom - Kassa szakaszon és tegye kétvágányúvá a Pozsony - Dunaszerdahely - Komárom vasútszakaszt.
 4. A legkevésbé fejlett járások felzárkóztatása és a munkahelyteremtés érdekében a kormány térjen vissza a komplex regionális programokhoz, hogy ott segítsen, ahol erre a legnagyobb szükség van.
 5. A kormány számolja fel a regionális különbségeket az egészségügyi szolgáltatások terén. A halaszthatatlan egészségügyi ellátásnak, mentőszolgálatnak minden régióban maximum 15 percen belül elérhetőnek kell lennie. A halaszthatatlan alapvető egészségügyi ellátásnak az egészségügyi intézményekben a bejelentés után maximum 60 percen belül elérhetőnek kell lennie.
 6. A tiszta levegő a jobb életminőség egy fontos összetevője. A környezetszennyező lakossági vagy ipari kazánok jelentősen hozzájárulnak a levegő minőségének romlásához. A kormány térjen vissza a kazáncsere programhoz, hogy ez az elköteleződés ne álljon meg az ígéretek szintjén.
 7. A kormány az Alkotmány preambulumának módosításával biztosítsa az államalkotó nemzet és a nemzeti kisebbségek közötti egyenlőséget.
 8. A kormány ne veszélyeztesse a jelenlegi kisebbségi iskolahálózat jövőjét és garantálja az akadémiai szabadságot, amely elengedhetetlen a komáromi Selye János Egyetem és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Karának további fejlődéséhez.
 9. A kormány számolja fel a nyelvhasználat terén tapasztalható aszimmetrikus állapotot, ahol az elsődleges hivatali kommunikációs eszköz a szlovák nyelv. Ez a magyar nyelv regionális hivatali nyelvként való elismerésével érhető el Dél-Szlovákiában.
 10. A kormány távolítsa el a diszkriminatív elemeket az állampolgársági törvény módosításából és ne szigorítsa vagy korlátozza a második állampolgárság megszerzésének feltételeit.
 11. A kormány biztosítsa az egyetlen, törvény által garantált, kizárólag a nemzetiségi kultúrákat támogató alap, a Kisebbségi Kulturális Alap függetlenségét. Azáltal, hogy megerősíti minden állami támogatású művészeti alap költségvetését és jogállását, valamint módosítja a nonprofit szektorra vonatkozó jogszabályokat, a kormány teret biztosít a független kultúra kiszámítható és megbízható finanszírozásához, hozzájárulva ezzel a foglalkoztatás növeléséhez és az új kezdeményezések sikerességéhez a kulturális és kreatív ipar területén.
 12. A kormány fogadjon el külön törvényt a szlovákiai magyarok társadalmi és közművelődési szervezete, a Csemadok helyzetéről és finanszírozásáról.
 13. A ruszin nyelv és kultúra iskolákban történő leghatékonyabb oktatásának biztosítása érdekében a kormány támogassa az Eperjesi Egyetem Ruszin Nyelv és Kultúra Intézetének jogköri, személyi és műszaki megerősítését, valamint erősítse meg és bővítse a marginalizált roma közösségek közösségi és oktatási tevékenységét biztosító közösségi központok hálózatát.
 14. A kormány hozza a hatályos jogszabályokkal tökéletes összhangba és ezzel megfelelően bővítse a nemzeti kisebbségi műsorok rádió- és televíziós közvetítését a közszolgálati médiában (RTVS).
 15. A kormány biztosítsa a nemzeti helyreállítási tervből származó források kiegyensúlyozott újraelosztását a régiók között, különös tekintettel Szlovákia déli és keleti régióira.