A Szövetség Országos Tanácsának politikai nyilatkozata

OT

A Szövetség aggodalommal figyeli a 2020 márciusában kormányra lepő, majd 2021-ben megújuló koalíció tevékenységét. A kormány világjárványra, a pandémiát követő gazdasági és háborús válságra, illetve az infláció egyre hangsúlyosabb következményeire adott válaszait kaotikusnak, átgondolatlannak, konfliktusokkal terheltnek tartjuk. A megkésett döntések elsöprő része látványintézkedések sorozata.

Ahogy a szakmai közösség, úgy mi is a Szövetségben, 2021 őszétől folyamatosan figyelmeztettünk a gazdasági visszaesésre, az energiaárak növekedésére, a várható volt inflációs nyomásra. Tudtuk, hogy mindez a társadalom gyengébb rétegeit érinti majd leginkább. Csalódottan látjuk, hogy a kormány nem tett kellő lépéseket az emberek érdekében.

Elfogadhatatlannak tartjuk a kormány kifogásait, miszerint az önálló Szlovákia történetében egyetlen kormánynak sem kellett ilyen méretű kihívásokkal megküzdenie, hiszen a környező országok, az uniós tagállamok is hasonló kihívásokkal kénytelenek szembenézni, amelyek a szlovák kabinettől eltérően ezeket képesek időben és hatékonyan kezelni.

Szlovákia minden polgárát érintő témák mellett a nemzeti közösségeket érintő vállalásokat sem teljesítette a kormány. Mindmáig nincs a kisebbségek jogállásáról szóló törvényünk, Nemzeti kisebbségi hivatalunk, és a kisebbségi nyelvhasználati törvény hatályát sem terjesztették ki Nyitra és Nagyszombat megyére. Annak ellenére, hogy mindezeket tartalmazza a kormányprogram.

A számunkra kiemelten fontos területeken, az oktatás és a kultúra területén korábban elért eredményeket fokozatosan elsorvasztják, leépítik. A velünk szemben tanúsított elutasítás legkézenfekvőbb bizonyítéka, a Szövetség által kidolgozott 15 pont, amelyek közül a kormányfői székben Igor Matovičot váltó Eduard Heger, egyet sem emelt be kormánya programjába és Heger-kormány egyedül a Csemadok részleges állami finanszírozását oldotta meg. Az infrastrukturális fejlesztések leállításával pedig egyszerűen diszkriminálja a déli és keleti régiókat.

Az országos politikába parlamenten kívülről nehéz beleszólni. Ám így is sikerült hathatósan hozzájárulnunk, hogy a Besztercebányai Kerületi Bíróságot ne szüntessék meg, kórházainkat ne minősítsék le, hogy a mediális törvényt és a felsőoktatási törvényt érdekeink ellenében ne módosítsák.

Az elmúlt féléves időszakban számos gazdaságot érintő javaslatot mutattunk be, amelyek célzott intézkedésekkel tehetnék jobbá az emberek életét. A központi kormány nem hallgatott az értelmes tanácsra.

  • Nem hallgatták meg, amikor az idegenforgalmi szektor ÁFA-kulcsát 5%-ra javasoltuk csökkenteni, hogy könnyebben visszatérjen az élet az ágazatba és az versenyképes legyen az ausztriai, magyarországi vállalkozásokkal, ahogy azt sem, hogy a forgalom fellendítése érdekében a pandémiát követően 100 eurós utalványokkal segítsük az embereket és egyben a hazai vállalkozásokat.
  • Nem hallgatták meg, amikor az energiaárak emelkedésekor egy energetikai kompenzációs alapot javasoltunk létrehozni a leginkább érintett társadalmi csoportok, alacsony jövedelmű családok, nyugdíjasok, diákok számára, ahogy azt sem, hogy a vállalkozók az energiaköltségeket duplán számolhassák el és ezzel adókedvezményhez jussanak.
  • Nem hallgatták meg azt a javaslatunkat, hogy a kulcsfontosságú mezőgazdasági termények exportját az állam szigorúbb ellenőrzés alá vegye, ahogy azt sem, hogy a földalap kiemelten a regionális gazdákat helyezze előtérbe az új szerződések megkötéséről - ezzel is segítve a vidékeink gazdaságát.
  • (Sokáig) Nem akarták meghallani azt sem, hogy az állam a benzin és gázolaj árának növekedésén aránytalanul nagyobb többletbevételhez jut miközben az embereket és vállalkozásokat lassan a tönk szélére sodorja a soha nem látott benzinár. Javaslatunkkal az üzemanyag ára már áprilisban 1,40 euróra csökkenhetett volna

A Szövetség elítéli az orosz agressziót, Oroszország Ukrajna ellen indított háborúját. Kiálltunk Ukrajna szuverenitása és területi egységének megtartása mellett. Szlovákia biztonsága szempontjából hangsúlyozzuk az ország euroatlanti irányultságának, az EU és a NATO tagságának fontosságát. Közös érdekünk, hogy az agresszióval szemben egységet mutassunk. Központi, regionális és helyi szervezeteink, a Szövetség által irányított és képviselt helyi és megyei önkormányzatok is mindent megtesznek, hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek a bajba jutott menekülteknek.

Gratulálunk a magyarországi választáson győztes Fidesz-KDNP koalíciónak, minden mandátumot szerzett képviselőnek és Magyarország első női államelnökének!

Bízunk benne, hogy Szlovákia és Magyarország kapcsolata a következő négy évben tovább javul majd, ahogy abban is, hogy az új magyar kormány fenntartja a határon túli magyar közösségek iránti elkötelezettségét.

A Szövetség a magyarok, nemzetiségek és régiók mentén kívánja az emberek érdekeit képviselni. Különbözőek vagyunk, és néhány dologról különbözően gondolkodunk, ahogy azok is, akiket képviselünk. Meggyőződésünk, hogy ezek a különbségek nem választhatnak el bennünket. Régióink fejlődését csak közösen, együttes erővel tudjuk segíteni.

Tovább. Szövetségben.

Pozsony, 2022. május 21.

Dokumentumok