Szövetség: kulcsfontosságú a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény

Sajtótájékoztató

A Szövetség első programbemutató sajtótájékoztatóját tartotta ma Pozsonyban Mózes Szabolcs alelnök, Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere és a Szövetség elnökségi tagja részvételével. A közeljövőben e témában további sajtótájékoztatók lesznek.

Mózes Szabolcs elmondta, a Szövetség programjának prioritásait a család, a közösség, a régió és az ország témakörökben fogalmazta meg. Azok után, hogy Szlovákia polgárai hosszú éveken át maffiamódszerekkel és káoszkormányzással szembesültek, a magyar párt hiteles programot kínál a választópolgároknak. Ma a Közösség című fejezetnek az oktatásüggyel, a kisebbségi ügyekkel és a kultúrával kapcsolatos pontjai részleteit ismertették. A magyar tannyelvű iskolák fejlődése érdekében az oktatási önigazgatás megteremtését támogatják, szorgalmazzák a Nemzetiségi Iskolák Modernizációs Alap létrehozását, és a normatív támogatás növelését is. A Szövetség számára kulcsfontosságú a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény (ún. kisebbségi törvény) elfogadása, amelyet az előző két kormány felvállalt, de nem teljesített.

Őry Péter rámutatott, hogy a felvidéki magyar közösség megmaradása érdekében egyenrangú nyelvhasználatra van szükség. Ezért a jelenleg hatályos, az államnyelvet, illetve a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó jogszabályok helyett egy új törvényt kell elfogadni az állam hivatalos nyelveiről. A vasúton és a közúton történő közlekedésben is a kétnyelvűség biztosítására törekszenek, ahogy nemzeti szimbólumaink szabad használatában az élet minden területén. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Beneš-dekrétumok alapján a magyarok és a németek ma is háborús bűnösöknek számítanak Szlovákiában, a földelkobzásokat törvénnyel kell leállítani. A Szövetség szorgalmazza egy önálló államigazgatási intézmény, a Kisebbségi Hivatal létrehozását, az állampolgárság esetében pedig a 2010 előtti helyzet visszaállítását. (on)

2023.07.27.