Sajtóhír a Nagyszombati Megyei Önkormányzat 2022. december 7-i üléséről

Nagyszombat megye

    A tanácskozás napirendjének legfontosabb pontja a megye 2023-as évi költségvetésének elfogadása volt.  Az energiaválság miatt a jövő évi költségvetés egyik legfontosabb tétele az oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi intézményeink és hivatalaink épületei rezsiköltségének – több, mint 100%-kal megemelt – finanszírozása. Az ország költségvetésének elfogadása körüli bizonytalanság miatt nem látjuk tisztán az állami beavatkozás mértékét, de az intézményeink működtetését, az alkalmazottaink munkavégzésének megfelelő körülményeit, diákjaink tanulásának és lakóink ellátásának biztosítását elsődlegesnek tartjuk.

    A megye 2023-ban jelentős mértékben visszafogja az útfelújításokat, de a fentebb említett intézményeinkben a beruházások a válság előtti időszakhoz hasonlóan folytatódnak.  

    A jelenlegi pénzügyi lehetőségeink szerint kevesebb költségvetési forrás jut a civil szervezetek támogatására, de azon leszünk, hogy bevételeink alakulásának függvényében az év folyamán ez változzon és visszatérjen az idei év szintjére.  

    A megyék fennállása óta első alkalommal került kidolgozásra és elfogadásra a választási időszak kezdetén egy irányadó a megye tevékenységi területeit átfogó dokumentum, Nagyszombat Megye Regionális Programterve, - Egy modern megye víziója 2022-2026  - címmel. Látványos célok, víziók mellett konkrét feladatokat is megfogalmaz az elkövetkező négy évre.  Külön foglalkozik a nemzetiségek helyzetével és minden olyan területtel, ahol a megye aktívan fellép a nemzetiségek identitásának megőrzése érdekében. 

    Megalakult Nagyszombat Megye Önkormányzatának Tanácsa, amelynek tagjai - Berényi József, a megye 1. alelnöke, továbbá Forró Krisztián, Hájos Zoltán, Agócs Gergely és Menyhárt József

    A Szövetség képviselő-csoportjának javaslatára a megyei önkormányzat állandó szakbizottságai területén is változásokra került sor. Az eddigi kulturális- és sport bizottság hatásköre kibővül a nemzeti kisebbségek témájával. A tizennégy képviselőnk négy elnöki és hat alelnöki tisztséget és további 16 bizottsági helyet tölt be. 
Elnökök:
Bacsó László – Közlekedési és közúthálózatok bizottsága
Bíró László – Regionális fejlesztések, idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok bizottsága 
Forró Krisztián – Oktatásügyi és ifjúsági bizottság
Hájos Zoltán – Mandátumvizsgáló bizottság      

Alelnökök:
Fenes Iván – Pénzügyi bizottság
Horváth Zoltán – Vagyongazdálkodási bizottság
Polák László – Szociális ügyek bizottsága
Orosz Csaba – Kulturális, nemzetiségi és sport bizottság
Ervin Chomča – Egészségügyi bizottság
Nagy József – Környezetvédelmi és vidékfejlesztési bizottság  

A Szövetség képviselői nevében
Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke                   

Nagyszombat, 2022. december 7-én