Regionális fejlesztések megyei forrásokból a párkányi régióban

Megyei tudósítás

Az Európai Unió 2021-2027 közötti fejlesztési időszakában a regionális fejlesztésre szánt forrásokról immár megyei szinten fognak, fogunk dönteni. A fejlesztési stratégiák és a konkrét beruházások eldöntésére megyei szinten újabb önkormányzatok jöttek létre, a Megyei Fejlesztési Tanácsok, vagyis a Partnerség Tanácsai. Ezek 2021 folyamán mind a 8 megyében a regionális fejlesztés stratégiájáról döntöttek. Aktuálisan, 2022-ben a megyei stratégiák finomhangolása készül és a stratégiai-tervezési régiók (Nyitra megyében ezek a járások) integrált területfejlesztési beruházásainak jegyzéke. Vagyis az új időszakban az IROP után következhet az egyes megyék Integrált Területfejlesztési Stratégiájának (IÚS) megvalósítása.  

Mivel a párkányi régió a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) keretében a múlt század kilencvenes éveiben az Érsekújvári járáson belül önálló régióba tömörült – Déli Régió elnevezéssel – Nyitra Megye Integrált Terültfejlesztési Stratégiája (IÚS NR kraja) keretében külön fejlesztési körzetet kapott. A párkányi régió, vagyis a Déli Régió Polgármesteri Tanácsa ezen a héten arról döntött, saját területén milyen Integrált Területfejlesztési Beruházási (IÚI) csomagokat kíván megvalósítani. Ezek az alábbiak.

Az 1. beruházási fejezet Párkány város területén a környezetkímélő közlekedés és az idegenforgalom témakörét foglalja magába. Olyan kerékpárút épülne a városban, amely összekötné az Eurovelo 6 kerékpárutat a városból további irányba haladó kerékpárutakkal, úm. a Párkány-Helemba, valamint a Párkány-Alsó-Garammente kerékpárutakkal a város területén. Kerékpártárolókkal, pihenőkkel és további szolgáltatásokkal kiegészülve.

A 2. beruházási fejezet a vízgazdálkodást célozza meg, amelynek projektgazdája a Nyugat-szlovákiai Vízgazdálkodási Társaság lesz (ZsVS, a.s.). Ebből vízvezeték épülne a régió egyetlen településén, amely nem rendelkezik vízvezetékkel. A párkányi víztisztító üzemelési hatékonyságának megnövelése céljából azon településeken épülne csatornahálózat, nyomócsővel a párkányi víztisztítóra csatolva, amelyek az ilyen beruházásra leginkább felkészültek. A párkányi víztisztítótól legtávolabb található települések számára regionális, ráhordásos víztisztító épülne. E csomag konkrét, megvalósítható beruházásairól a Nyugat-szlovákiai Vízgazdálkodási Társaság (ZsVS, a.s.) dönt.

A 3.beruházási csomag a települések biztonságának megnövelését célozza meg. Ezen belül kamerarendszerek és további biztonsági rendszerek vagy elemek telepítése valósulhatna meg a régió településeiben. A 4. beruházási csomag a kultúra és sport területét, valamint a szabadidő eltöltését célozza meg a Déli Régió településiben. Többcélú, műfüves sportpályák, szabadtéri játszóterek vagy szabadtéri színpadok épülhetnek majd a csomag keretében. 

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Szövetség frakcióvezetője