Nyitra megye kiegyenlített költségvetéssel és regionálisan kiegyensúlyozott forráselosztással számol 2022-re

Nyitra

Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 34. képviselő-testületi ülése, amelyen jóváhagytuk a 2022. évre szóló megyei költségvetést. A jövő évi költségvetés kiegyenlített (az önkormányzatok nem gazdálkodhatnak hiányos költségvetéssel, mint pl. az államigazgatás), a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 284,5 millió € szerepel. Ebből 34 millió € a tőkejellegű bevételekből származik, míg 68,1 millió € a tőkejellegű kiadásokra, vagyis a beruházásokra lett meghatározva. A várható kedvezőtlen külső körülmények ellenére a dologi kiadásokat illetően a megyei fenntartású intézmények jövőre elégséges kerettel számolhatnak. Például a fűtésre szánt földgáz költségeit az idei költségek k.b. négyszeresében határozta meg a megye. Ugyanis ekkora áremelés várható jövőre a közintézmények és a nagyfogyasztók számára. A villamos energia nagyfogyasztási ára is emelkedni fog, ám korántsem ekkora mértékben. Mindkét energiahordozó áremelkedésének meglesz a megyei fedezete, ami megnyugtató az energiahordozók igencsak megbillent piacán. A dologi kiadásokat és a beruházásokat illetően is regionálisan kiegyensúlyozott a jövő évi költségvetés. A déli járásokban eltervezett beruházások legtöbbje a költségvetésben szerepel. A komáromi Dunamenti Múzeum, a Jókai Színház, az oktatási intézmények, a szociális és az egészségügyi intézmények eltervezett beruházásait tartalmazza a jóváhagyott költségvetés. Külön említem meg a megyei utak burkolat-felújítását. A II.osztályú útszakaszok többségét az IROP támogatásával sikerül jövőre elvégezni, megyei önrész befizetésével – ilyen a Bajcs és Párkány, a Komárom és Gúta, a Gúta és Érsekújvár, valamint a Gúta és Vágsellye közötti útszakasz – míg a III. osztályú utak egyes szakaszait a megye saját költségvetéséből. 7 millió eurót szántunk ez utóbbi célra, ám a rohamosan növekvő árak miatt a keretet 2022 tavaszán további 3 millióval kiegészítjük. A meghatározott útszakaszok 64 százaléka a megye déli járásaiban található.

A megyei önkormányzat megvitatta a megye felkészüléséről szóló jelentést az EU 2021-2027 közötti fejlesztési időszakára, regionális fejlesztés terén. Miközben Szlovákia a jelzett időszakban 28 milliárd € fejlesztési forrással gazdálkodhat, ebből a nyolc megye csupán 890 milliós kerettel rendelkezik, konkrétan Nyitra megye 93 millióval. Mindkét adat roppantul kevés, emiatt Nyitra megye is csatlakozott az SK8 (a megyék társulása) kezdeményezéséhez, hogy az adott megyékben lecsapódó fejlesztési források - regionális fejlesztés, közlekedés, közművek, környezetvédelmi és infrastrukturális beruházások összesen – 30 százalékáról a megyei önkormányzatok döntsenek, míg 70 százalékáról a központi államigazgatás. Szimpatikus, hogy 2021-től végre a megyék szintjén dönthetnek a területükön megvalósuló beruházásokról a regionális fejlesztések terén (a partnerség tanácsaiban), ám ezzel egyidejűleg édeskevés forrásról szól ez a közvetlen döntéslehetőség. A partnerség tanácsának felépítése, a szakmai kamarák és a regionális tervezés előkészületei Nyitra megyében immár 1,5 éve tartanak. Nagy kár lenne a felgyülemlett tudást és adathalmazt kihasználatlanul hagyni.

A megyei testületben megváltoztattuk szociális gyermekvédelem és a gyámság területére vonatkozó megyei általános érvényű rendeletet úgy, hogy a jövő évtől megnövekszik az évente megpályázható támogatás gyermekenként az eddigi 14 ezer euróról 20 ezer euróra.

A feleslegessé vált, kihasználatlan megyei ingatlanok értékesítéséről döntött a megyei önkormányzat, a kínálati eljárások lezárását, kiértékelését követően. Voltak köztük olyan ingatlanok, amelyek esetében már az ötödik vagy a hetedik kínálati eljárást követően döntött a megye az értékesítésről. Ezek közül néhány a Komáromi járásban található. Ú.m. telkek Komárom város területén vagy romos ház, beépített terület és kert Karva kültelkében.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Szövetség frakcióvezetője