Megszületett Nyitra megye átfogó támogatási szabályzata

Nyitra

Ma, azaz hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 7. képviselő-testületi ülése. A testületben megválasztottuk Mgr. Máčiková Monikát, az ógyallai Magnólia szociális intézmény igazgatójává. Eddig az intézmény igazgatóhelyettese volt, az igazgatói pályázaton egyedüliként vett részt. Tapasztalt, jó kezekbe kerül tehát az intézmény vezetése.

A megyei testület határozata alapján a megye három városban értékesíti feleslegessé váló ingatlanát, beépítésre váró telkét a SzK Egészségügyi Minisztériuma számára, amely Párkányban, Vágsellyén és Nagytapolcsányban kíván korszerű sürgősségi mentőállomást építeni eddigi megyei telken. Az előbbi két városban közel a megyei fenntartású rendelőintézethez. 

Mintegy fél éves előkészületek után végre megszületett a megye átfogó támogatási szabályzata, miután a megyei képviselő-testületben elfogadtuk az erről szóló, 9/2023 sz. általános érvényű rendeletet. E rendelet kilenc különböző támogatási sémát tartalmaz, melyek a rendelet hat  különböző fejezetében vannak meghatározva. Miközben a megye hat korábbi támogatási sémát integrál az új rendeletbe: helyi fejlesztések és aktivitások települések számára (2023-ban jelent meg első ízben), kultúra, idegenforgalom, tömegsport-tevékenység, műemlékek védelme és felújítása, valamint a tanúsítvánnyal rendelkező idegenforgalmi létesítmények támogatása. Három új támogatási sémát képez a megye ebben a rendeletben:  szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatása, egészségügyileg hátrányos helyzetű személyek támogatása, valamint sportklubok támogatása diák- és ifjúsági sporttevékenységre. 

Ezek mellett három további támogatási séma az eredeti általános érvényű rendeletek alapján lesz jövőre meghirdetve, vagyis nem lett integrálva az új keretszabályzatba: a vidéki körzeti orvosi rendelők megnyitására szolgáló támogatási séma és a Leader-társulások, helyi akciócsoportok megyei támogatását megcélzó két támogatási séma.   

Az új keretszabályozás 2024. január 1-én lép érvénybe, miközben az adott naptári évre szóló közös, minden támogatási sémára szóló pályázati felhívást a megyei hivatal köteles január 31-ig meghirdetni. A pályázatok kizárólag elektronikus úton lesznek benyújthatók, mint eddig. Egy pályázó a rendelet értelmében csupán egy támogatási sémára nyújthat be egy pályázatot, nem többet. Miközben érvényes, hogy a helyi fejlesztések és aktivitások települések számára című fejezet, támogatási séma keretében a pályázó község, város kombinálhatja a pályázatát (pl. kisléptékű beruházás, sporttevékenység és némi kultúra), miközben számos megcélzott lehetőség közül választhat. Ezek tételesen fel vannak sorolva a rendeletben és egy mai kiegészítő javaslattal életmentő, újraélesztő berendezés beszerzése is megpályázható lesz, mivel ennek felszerelése nyilvános helyre 2024-től minden település számára kötelező lesz. Fontos körülmény, hogy a 2023-as tapasztalatok alapján a települések előfinanszírozásban részesülhetnek, míg a többi pályázó (kulturális és társadalmi szervezetek, sportklubok) utófinanszírozásban részesülnek. Vagyis számukra érvényes: sikeres pályázat után áthidaló pénzügyi forrást kell találniuk a megvalósításra, majd a pályázat lezárását és elszámolását követően a megye utólag fizeti ki a megyei támogatást. Ennek oka a következő: egy helyi önkormányzattól az előleget sikertelen vagy hibás megvalósítás esetén be tudja hajtani, míg egy számára viszonylag ismeretlen társadalmi szervezettől aligha. A megyei támogatás, előleg így viszonylag könnyen elveszhet. 

Módosító indítványunk alapján a megyei támogatás legkisebb összege 300,-€ lesz. Továbbra is, hogy ne legyenek nevetséges összegű, akár 50,-€ összegű támogatások, mint 2016-ig. Javaslatunkra két területen, a kultúra és a tömegsport terén fennmarad az eddigi gyakorlat, hogy a megyei hivatalba érkezett pályázatokat az adott választási körzetben megválasztott megyei képviselők fogjuk első lépésben elbírálni. Minden további területen az az öttagú pályázati bizottság, melyet a rendelet szabályoz. Ezeken felül a rendelet meghatározza az egyes fejezetek, támogatási sémák pénzügyi arányait, százalékban, kötelező érvénnyel. Miközben a rendelet indoklása lazán meghatározta a 2024-re várható keretösszegeket az egyes fejezetek, sémák számára úgy, hogy a várható jövő évi teljes támogatási keret 3.591.550,-€. Ez utóbbival óvatos lennék, mivel nem zárható ki, hogy Szlovákia gazdasága jövőre recesszióba fordul, ennek következtében stagnálhat, esetleg csökkenhet az SZJA-összbevétele, minek következtében a helyi és megyei önkormányzatok legfőbb bevétele, a részadó lecsökkenhet. Akkor viszont a megyék is komoly forráshiánnyal számolhatnak és egy sor támogatást vagy fejlesztést le kell csökkenteniük vagy megszüntetniük. 

Végül: legyünk optimisták a tekintetben, hogy a megyei támogatások az eltervezett szinten lesznek jövőre folyósítva. Sikeres és eredményes Nyitra megyei pályázást kívánok minden kedves korábbi és új pályázónak 2024-ben!

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Szövetség képviselőcsoportjának elnöke

2023.10.30