Megalakult a Szövetség

Sólymos László, Forró Krisztián, Mózes Szabolcs

A Szövetség ma azért alakult meg, hogy közös és őszinte elkötelezettségünkkel a Szlovákiában élő magyar közösség, valamint az ország déli és keleti régióiban élő emberek érdekeit egységesen, felelősségteljesen és eredményesen képviseljük.

Az MKP a Híd és az Összefogás egyesülésével egy olyan gyűjtőpártot hoztunk létre, amely a közösség erejét és az egyén szabadságát alapértéknek tekinti. A Szövetség egy olyan gyűjtőpárt, amely az állampolgári elvet, miszerint a törvény előtt minden ember egyenlő és a jogállamiságot, amelynek értelmében az állam is alanya, nemcsak betartatója a jognak, egyaránt fontosnak tartja. Kiállunk az ország európai uniós tagsága, NATO-tagsága és eddigi külpolitikai irányultsága mellett, ugyanakkor az alapvető és legközelebbi partnerséget a Visegrádi Négyek kötelékében látjuk az EU-n belül. A szabad versenyen alapuló, szociálisan érzékeny és környezetbarát piacgazdaság hívei vagyunk.

A nemzeti közösségek helyzetének és jogainak kielégítő kezelése, megmaradása és fejlődése érdekében követeljük az Európai Unió országaiban alkalmazott legjobb megoldások bevezetését.

Az eddig tevékenykedő érdekképviseletek jelentős eredményeket tudhatnak maguk mögött. A Komáromi Nyilatkozatban tett politikai ígéretünket, valamint a már jóváhagyott pártdokumentumokban foglalt vállalásokat is eredményekre kívánjuk váltani. Hiszünk a megújulás lehetőségében és a fiatalok közéletbe való bevonásának fontosságában.

A magyarok ennek az országnak mindig a javára voltak, úgy gazdaságilag, mint politikailag. Nélkülünk nem lett volna sikeres az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás, amely Szlovákia 30 éves történetének legnagyobb sikere. Nélkülünk nem ért volna véget 1998-ban a Mečiar-korszak. Ez a közösség a 21. században megérdemel egy olyan pártot, amely mindig támogatja a társadalom fejlődése érdekében szükséges és hasznos döntéseket, és a felvidéki magyarság jövője szempontjából is jelentős eredményt tud elérni.

A Szövetségben az MKP, a Híd és az Összefogás összeolvadásával a huszadik század szlovákiai magyar pártjainak utódjaként, de egyben a 21. század kihívásainak és realitásainak megfelelő modern érdekképviseletként szándékozunk működni.

A kongresszus küldöttei megválasztották az elnökség tagjait is: Forró Krisztián (elnök), Berényi József (platformelnök), Beke Beáta, Őry Péter, Viola Miklós, Bárdos Gyula, Farkas Iván, Cziprusz Zoltán, Furik Csaba (MKP Platform) - Sólymos László (OT-elnök), Rigó Konrád (platformelnök), Agócs Attila, Pataky Károly, Michal Goriščák (Most-Híd) - Mózes Szabolcs alelnök, Orosz Örs(platformelnök), Nagy József, Bauer Ildikó (Összefogás Platform).