Itt az idő! – A Szövetség csallóközi 12 programpontja

Sajtótájékoztató

Forró Krisztián pártelnökkel és Berényi József megyei alelnökkel együtt dunaszerdahelyi programbemutató sajtótájékoztatót tartottak a Szövetség csallóközi képviselőjelöltjei.

Házigazdaként Hájos Zoltán polgármester köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit. Forró Krisztián országos, Berényi József pedig megyei szinten mutatott rá a szeptember 30-i előrehozott parlamenti választás jelentőségére. A pártelnök tájékoztatott arról is, hogy a Polis ügynökség közvélemény-kutatása 5,3%-os eredménnyel a parlamentbe mérte a Szövetséget. Hangsúlyozta, közösségünk érdekképviselete terén csak magunkra számíthatunk. Mózes Szabolcs röviden bemutatta a Szövetség választási programját. Ezt követte a Dunaszerdahelyi járásra vonatkozó részletek ismertetése Menyhárt József, Pálinkás Évi, illetve Őry Péter részéről.

A Szövetség főbb csallóközi választási témáinak 12 pontja:

 1. A déli járások modernizációja: az R7 déli gyorsforgalmi utak építésének ütemét jelentősen meg kell növelni; szorgalmazzuk továbbá a Pozsony-Dunaszerdahely-Komárom vasútvonal kétvágányúsítását és villamosítását;
 2. Az ivóvízkészlet megóvása a beépítések elől – különös tekintettel a Felső-Csallóközben Somorja és környékére;
 3. A  magyar nyelv egyenragúsítása, azaz a magyar, mint regionális hivatalos nyelv bevezetése: a magyar nyelv használatára az általunk lakott régiókban mint hivatalos nyelvre kell tekinteni, ezért a jelenleg hatályos államnyelv-használati és kisebbségi nyelvhasználati törvény helyett egy, az állam hivatalos nyelveiről szóló törvény elfogadása szükséges;
 4. Magyar nyelvű betegellátás (Lég), magyar nyelvű szenvedélybeteg-ellátás, magyar nyelvű árvaházak létrehozatala;
 5. Kistérségi megállapodások esetében iskolaközpontok létrehozása a Felső-Csallóközben; az iskolabuszok hálózatának kiépítése céljából a fenntartói jogkörök pontosítása, iskolaközpontok létrehozásának ösztönzése;
 6. Tájvédelmi övezetet csak a helyi érintettek jóváhagyásával lehessen létrehozni;
 7. Módosuljon és javuljon a közigazgatási rendszer, annak adminisztratív egységeinek határai: szorgalmazzuk a magyarokkal és a déli régiókkal szembeni diszkrimináció megszüntetését!
 8. Kormányra kerülés esetén megépíteni a Galántát Nagymegyerrel összekötő első osztályú utat, amely tehermentesítené az 507 és az 561-es leterhelt megyei utakat (egy új híd felépítésének szükségessége);
 9. Szorgalmazni a Pódatejedet Dunaszerdahellyel, illetve Egyházkarcsát Dunaszerdahellyel összekötő körforgalom megépítését;
 10. Elkerülő út Nagymegyer városa körül;
 11. Behatárolni a földvásárlás maximális jogát magánszemélyre (pl. 500 ha/személy) és jogi személyre (max. 1 500 ha); a termőföld védelmét előnybe helyezni a helyi gazdasági szempontból szükségtelen logisztikai parkokkal szemben;
 12. Különleges jogállás kialakítása a vízierőmű által elszakított Kis-Csallóköz falvai számára (hasonlatosan a Mohi atomerőmű melletti falvakhoz) – mindezt szorgalmazzuk nem csupán Vajka, Doborgaz, Bodak falvak részére, hanem a felvízcsatorna másik felén lévő települések számára is, melyeket ugyanúgy veszélyeztet a víztömeg (Gútor, Somorja, Bacsfa, Szarva, Felbár, Nadasd, Baka, Bős). (O.N./fma)