Első lépcsőben 34 Nyitra megyei közúti híd lesz felújítva

Nyitra

Az olaszországi Genova felett átívelő Morandi-híd, amely az A10-es autópálya részét képezi, 2018-ban összeomlott. Nem sokkal később a szlovákiai hidász szakma a hír hallatára feleszmélt, majd illetékesei a pozsonyi közlekedési tárca vezetését arra figyelmeztették, hogy meg kell előzni a hasonló baleset kialakulását Szlovákiában. A tárca 2019-ben elrendelte a közúti hidak tulajdonosai számára a hatáskörükben levő összes közúti híd állapotának felülvizsgálatát. Legyen a híd tulajdonosa az állam, megyei önkormányzat, helyi önkormányzat vagy magántulajdonban levő híd. Állapotukat egy szabványozott skála alapján kellett megjelölni 1-től 7-ig. Amelyen az 1-es kiváló állapotot jelöl, míg a 7-es kritikus állapotot - az ilyen hidakat azonnal le kellett zárni.

A Nyitra Megyei Hivatal Közlekedési Főosztályán Balkó József főosztályvezető irányításával tüstént hozzáláttak az 526 megyei tulajdonban levő híd felülvizsgálatához. A temérdek megyei híd felülvizsgálata 2022-ben fejeződött be. A megyei hivatal közlekedési főosztálya kitűnő munkát végzett, dolgozói vaskos elemzést készítettek, amelyet a megyei önkormányzat 2022-ben vitatott meg és hagyott jóvá. Ez alapján 1 megyei híd kapott 1-es besorolást, vagyis hibátlan, 13 további megyei híd 2-es besorolást, így kitűnő állapotban van, 111 híd kapott 3-as besorolást, vagyis jó állapotban van, 279 kapott 4-es besorolást, ami kielégítő állapotnak felel meg. 121 Nyitra megyei híd van rossz vagy nagyon rossz állapotban, 1 híd van kritikus állapotban Garamszentgyörgyön, amelyet 2018-ban lezártak. Egy 2022-es megyei testületi határozat alapján 5 megyei híd felújítása már elkezdődött. További 29 híd teljes felújítása kezdődik el 2023-ban, a megyei képviselő-testület határozata alapján, amelyet az 1. képviselő-testületi ülésen fogadtunk el januárban. Ezúttal nem a regionális kiegyensúlyozottság lesz az első rendű, hanem a rászorultság. Így a listáról 11 híd javítása kezdődhet el idén az Érsekújvári járásban, 6 híd javítása a Lévai járásban, míg 3 híd javítása a Komáromi járásban. Remélhetőleg a felsorolt hidak nagy részének felújítása 2023-ban befejeződik. 

Ami nem megnyugtató s egyúttal nem meglepő, az idő előrehaladtával a megyei hidak közül egyre kevesebb állapota jó vagy kielégítő és egyre több megyei híd rossz vagy nagyon rossz állapotba került. Hosszabb távon, 2030-ig a megye 140 saját tulajdonában levő közúti hídat kíván fokozatosan felújítani. Az erről szóló stratégiát, ennek időbeosztását a megyei testület 2. ülésén fogadtuk el március 20-án, a megyei hivatal közlekedési főosztályának javaslatára. Mivel drága beruházásokról beszélhetünk, a legköltségesebb felújításokat az EU fejlesztési alapjaiból kívánja a megye pénzelni. Elsősorban a Nyitra Megyei Fejlesztési Stratégiából (IÚS NR), hiszen ez a forrás a regionális fejlesztés legjelentősebb eszköze az EU 2021-2027 közötti fejlesztési időszakában. Ezen kívül a Szlovákia Program vagy a SzK Felújítási Terve által. Mai árakon ez 2030-ig összesen mintegy 61 millió eurót igényelne.    

Farkas Iván,  Nyitra megyei képviselő, a Szövetség képviselőcsoportjának elnöke

2023.04.04