Alapelveink

 1. A Szövetség a magyar közösséget és a magyarlakta régiókat országos, regionális és helyi szinten képviselő gyűjtőpárt, amely felvállalja a Szlovákiában élő más nemzeti közösségek, az ország déli és keleti régióiban élők érdekképviseletét is.
 2. A párt a demokrácia alapelveit valló és gyakorlatba ültető politikai gyűjtőpárt, amely a jogállamiság elveit tiszteletben tartva végzi tevékenységét; a szabad versenyen alapuló, szociálisan érzékeny és környezetbarát piacgazdaság híve.
 3. A demokratikus pluralizmus és tolerancia határa magának a pluralizmusnak és a toleranciának, valamint az emberi jogoknak a tagadása, illetve tevőleges megkérdőjelezése. Valljuk és vállaljuk, hogy a demokratikus pluralizmus és tolerancia elveit a párt belső felépítésében és működésében is tiszteletben tartjuk.
 4. Meggyőződésünk szerint minden állampolgárnak alapvető joga, hogy anyanyelvét korlátozások nélkül használhassa, anyanyelvén tudást szerezhessen, azt kamatoztathassa, ápolhassa nemzeti kultúráját.
 5. A párt tevékenységének alapelvei: a szerződések, megállapodások betartása, egyenrangú partneri viszony kialakítása és fenntartása, egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a demokratikus politikai kultúra szabályainak érvényesítése, valamint olyan értékek, mint a nyitottság, a hitelesség, a szavahihetőség, a kiszámíthatóság.
 6. Tevékenységünk alapvető keretét az Alkotmány és a hatályos jogszabályok, nemzetközi jogi normák és emberjogi keretszabályok (Európai Unió, Európa Tanács, ENSZ), valamint a demokratikus jogállamiság elveinek elfogadása és tiszteletben tartása képezi.
 7. Kiállunk az ország európai uniós tagsága, NATO-tagsága és eddigi külpolitikai irányultsága mellett, ugyanakkor az alapvető és legközelebbi partnerséget a Visegrádi Négyek kötelékében látjuk az EU-n belül.
 8. Az európai politikai pártcsaládokba való betagozódás és az ideológiai irányultság tekintetében továbbra is az Európai Néppártban kívánjuk fenntartani tagságunkat.
 9. Korrekt kapcsolatra és nyitottságra törekszünk a szlovákiai és magyarországi politikai pártokkal és politikusokkal. Különösen fontos számunkra az államhatárokon átívelő magyar-magyar és más kapcsolatok elmélyítése és bővítése.
 10. Tisztességes együttműködésre törekszünk a civil társadalom szereplőivel, a szakmai szervezetekkel, valamint a média képviselőivel.
 11. Egymást nem legyőzni, hanem meggyőzni akarjuk. Szövetségben, együttműködésben az erő.
 12. A párt politizálását szakmai alapokra helyezzük.